cows2a traktor

Man skal, for at være berettiget til tilskud til en privat dagpleje, skrives op til den kommunale dagpleje først. Når man bliver tilbudt kommunal dagpleje skal man sige nej tak, da man ønsker privat dagpleje.

Der gives også søskenderabat, hvis man har flere børn, der benytter institutioner. Søskenderabatten ydes efter gældende kommunale regler.

Tilskud fra kommunen til børn under 3 år - pr. mdr. 6.243 ,00 kr. for år 2019

Forældres egen betaling er - pr. mdr. 2.657,,00 kr.

Samlet pris for en dagplejeplads for børn fra 0-3 år, 2.657,00 kr.  + kommunal tilskud.

Login Form